kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Созопол

Созопол

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Созопол

 

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов” са част от първата за страната верига от училища по туризъм- гимназии и колежи, подготвяща специалисти за туристическата индустрия в България. Училищата в Созопол са лицензирани със заповед на министъра на науката и образованието РД-14-246 за ЧПГ по УТ”Константин Фотинов” и РД-14-245 за ЧПК по туризъм.Учебните занятия стартираха на 15.09.07г.

На 27.06.09г. успешно приключи обучението на първия випуск на Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов”.

Учебните заведения, които подготвят специалисти в сферата на туристическото обслужване успешно запълниха, съществуващата образователна ниша и благодарение на тях в община Созопол сега има две нови училища- професионална гимназия и професионален колеж, които създават нови образователни възможности пред младите хора на Созополска и съседните общини.

Паралелно с това, туристическия отрасъл, като основополагащ за Созополска община и определящ поминъка на населението, има възможността да ползва висококачествен образователен продукт, което директно влияе на качеството на туристическото обслужване.

Чрез двете образователни институции, се създава перспектива за реализация на европейската директива за учене през целия живот. Община Созопол се утвърждава като съвременен образователен център на Южното Черноморие.

За успешното протичане на обучението на гимназистите и колежаните са привлечени знаещи и можещи преподаватели,доценти и главни асистенти,както и са сключени договори с хотелски комплекс "Селена" и х-л Вила Лист, гр.Созопол, което осигурява успешното протичане на учебната практика на гимназистите и колежаните.