kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Стара Загора

Стара Загора

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Стара Загора

 

Развитието на Националната верига свързaхмеме с изграждането на гимназии и колежи в община СТАРА ЗАГОРА.

Формулираните от нас причини за създаване на училища на територията на Старозагорска община са:        

  • развитието на гр. Стара Загора като икономически и административен център        
  • развитието на културния и исторически туризъм        
  • необходимостта от високо качество на туристическата услуга        
  • наличието на туристически комплекси, които са естествените потребители на образователния ни продукт        
  • развитието на частното образование като алтернатива на държавното и общинското в контекста на необходимата и неизбежна реформа в тази сфера        
  • уникалната комбинация от професионална гимназия и професионален колеж с продължаващо обучение във ВУЗ и гарантиран прием до бакалавърска степен.

Като отчетохме всичко това, ние открихме през учебната 2007/2008 година Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” и Частен професионален колеж по туризъм ”Константин Фотинов” на територията на община Стара Загора. Обучаваме специалисти, които допринасят за новото качество в туристическото обслужване. Съдействаме за разширяване на структурата на частното образованието, като разкрихме, първите за общината училища от Националната верига училища по туризъм- гимназии и колежи „Константин Фотинов”.

Убедени сме, че чрез училища “Константин Фотинов” разширихме възможностите за избор на децата от общината.

Нашата структура отговаря на европейските критерии и стандарти за качество на професионалната подготовка в частта професионално образование и обучение. Считаме, че тя разшири кръга от възможности за работа по европейски програми и проекти в сферата на професионалното образование и обучение по един от приоритетите -учене през целия живот, както и съдейства за по-бързото адаптиране към европейските критерии и стандарти за професионална подготовка.

Националната верига частни училища по туризъм- гимназии и колежи”Константин Фотинов” е член на БРХА и постигнатото от нас в областта на професионалното образование и обучение, нашите традиции и практическата подготовка са оценени по достойнство от местата , където практикуват възпитаниците ни, а това са: резиденция “Евксиноград”, почивната база на МС на Република България на ”Св.Св.Константин и Елена” и ”Марина Гранд бийч хотел” в к-с” Златни пясъци”, к-с „ Слънчев ден”, к-с Албена.

През 2009г. успешно завърши първия випуск на ЧПК по туризъм”Константин Фотинов” Частна професионална гимназия по управление на туризма „К.Фотинов”гр. Стара Загора е лицензирана със заповед РД 14 -241 / 17.07.2007 година на Министъра на образованието и науката . Частен професионален колеж потуризъм „К.Фотинов” гр. Стара Загора е лицензиран със заповед РД 14-247 / 17.07.2007 г. на Министъра на образованието и науката.