kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » Варна

Варна

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
Варна

Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Консатантин Фотинов” е първото лицензирано училище от Национална верига училища по туризъм- гимназии и колежи ”Консатантин Фотинов”.

Гимназията е открита със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-83 от 25.07.1996г.

В четиринайсет годишната си история училището се утвърди като престижна образователна институция, подготвяща специалисти от средно мениджърско ниво за туристическата индустрия.

През учебната 2002г. лиценз получи Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов”- РД-14-197 от 09.09.2002г. Училището е първото по рода си на територията на Варненски и съседните региони. Уникално е съчетанието между двете учебни заведения, кото перспектива и възможност по линията на продължаващото обучение.

Специалностите по които обучаваме в колеж ”Константин Фотинов” са акредитирани от Нов български университет. Това гарантира на завършилите колежа продължаване на обучението по специалността ”Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” в НБУ. Гимназията и колежа са първите образователни институции, които са в основата на създадената през 2005г.- Национална верига училища по туризъм- гимназии и колежи „Константин Фотинов”.

За първи път в най-новата история на средното образование Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” учереди ежегодна стипендия на името на своя патрон. Стипендията се връчва на победителя в конкурса за есе посветен на деня на народните будители и патронния празник на веригата училища „Константин Фотинов”.

През 2009г. Частна професионална гимназия по управление на туризма ”Константин Фотинов” изпрати своя десети, а Частен професионален колеж по туризъм „Константин Фотинов” шестия си випуск.