kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Училища » София

София

Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов”
Частен професионален колеж по туризъм”Константин Фотинов”
София


Частна професионална гимназия по управление на туризма”Константин Фотинов” София e лицензирана със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-68 от 08.05.2006г. и Частен професионален колеж по туризъм” Константин Фотинов”e лицензиран със заповед на министъра на образованието и науката РД-14-67 от 08.05.2006г.