kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Прием » Специалности

Специалности

Организация на туризма и свободното време - Завършилите специалността организират туристически пътувания и различните форми за развлечение на туристите. Резлизират се като екскурзоводи, аниматори и служители в туристически агенции.

Организация на хотелиерството - Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристи, съобразно стандартите за работа и изискванията за високо качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.

Мениджмънт в туризма - Придобиват се специализирани знания на микро- и макро- равнище в туризма. Гимназистите могат да се реализират на ключови позиции в управлението на предприятията и професионалните формирования в сферата на туризма (хотелиерството, ресторантьорството, търговията и транспорта).

Кетъринг - Завършилите специалността контролират работата на персонала при приготвяне на кулинарната продукция (детско, диетично хранене, особеностите при различните религии и националности), правят разценка на кулинарната продукция и проучват пазара; организират и провеждат тържества.

Производство и обслужване в заведенията за хранене - Специалистът “Производство и обслужване в заведенията за хранене” планира менютата според видовете и категории заведения, наличността на продукти, съобразена със сезонността, консуматорите (деца, възрастни и др.). Той съблюдава  бюджета и рентабилността на продукцията, следи за спазване на ергономичните и екологичните изисквания и съвременните тенденции в храненето. Тази специалност включва и подготовка в мениджмънта на ресторанта.

Туристическа анимация - Завършилите специалността се реализират като организатори на спортно-развлекателни дейности в средствата за настаняване и подслон.

Селски туризъм - Завършилите тази специалност усвояват знания за една от алтернативните форми на туристическата индустрия. Те могат да организират ежедневието на туристите в традиционна среда и атмосфера - включване в бита на семейството, в празниците и обичаите на региона, наблюдаване или обучение в местните занаяти.