kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » Прием » Изучавани специални и профилиращи предмети

Изучавани специални и профилиращи предмети

Приоритетите в ЧПГ по УТ “К. Фотинов” са както общообразователното, така и професионалното обучение. Подготвяните от нас специалисти са конкурентноспособни на пазара на труда, защото получават най-добрата теоретическа и практическа подготовка в областта на туризма. Сред изучаваните специални предмети са: професионален и бизнес английски език, информационни технологии и информационни системи в туризма, бизнескомуникации и делово общуване с протокол, оранизация и функциониране на кухнята, организация и функциониране на ресторанта, технология на туристическото обслужване, икономика и мениджмънт в хотелиерството и др. Усвоените професионални умения и знания се усъвършенствуват в задължителната учебна практика по отделните специалности, която се провежда във висококатегорийни хотели и ресторанти.

Езиково обучение
Специален акцент в подготовката на учениците в ЧПГ по УТ “К. Фотинов” се поставя върху езиковото обучение. В VIII кл. интензивно се изучава английски език със 17 часа  седмична натовареност. Успоредно с него е усвояването на руски език. В IX клас започва обучението по немски език. Нашите ученици завършват курса на обучение с три чужди езика - английски, немски и руски език - езиците, на които говорят основните групи туристи, гостуващи на българското черноморие. Гимназиите предоставят възможността за придобиване на международно признати сертификати за степен на владеене на чужд език - TOEFL, Advanced, Английски език - работно ниво, Сертификат от Гьоте институт, Руски език - работно ниво.

Компютърно обучение и оборудване
ЧПГ по УТ “К. Фотинов” има модерно оборудвани компютърни зали. Курсът на обучение по информатика е от IX клас до XII клас. Обучението включва изучаване на информатика, информационни технологии и информационни системи в туризма. Училищата разполагат с лицензирани от МОН програмни продукти и високо квалифицирани преподаватели. За всеки ученик е осигурен персонален компютър и достъп до INTERNET.

Дипломи, реализация, допълнителни сертификати
Завършилите гимназии “Константин Фотинов” получават свидетелство за завършено основно образование, диплом за средно образование и свидетелство за придобита професионална квалификация. ЧПГ по УТ “К. Фотинов” осигуряват възможност на своите възпитаници, които се включват в  платените стажове в страните от ЕС, да получават международно признат сертификат.

Ръководство и квалификация на преподавателите
Подборът на преподаватели  в ЧПГ по УТ “К. Фотинов” е съобразен с високите критерии на собственика и основател на училището, затова в Гимназиите преподават елитни учители по всички учебни дисциплини.

Описание на материалната база
Материалната база на училището осигурява индивидуално работно място на всеки ученик. ЧПГ по УТ “К. Фотинов” - Варна разполага със собствена компютърна зала, достъп до INTERNET; пособия и средства, които подпомагат учебния процес. ЧПГ по УТ “К. Фотинов” - Ст. Оряхово е разположена в сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, а ЧПГ по УТ ”Константин Фотинов”-Каварна е в сградата на Професионалната гимназия по земеделие”Тимирязев”. Училищата разполагат със самостоятелни етажи, където са оборудвани кабинети за нуждите на гимназиите.

Производствена практика,
Производствената практика се провежда в Почивна станция на Министерски съвет в к-с “Св. Св. Константин и Елена”, “Евксиноград”, “Марина гранд бийч”, х-л “Явор”, к.к “Камчия”, к.к “Слънчев ден”,к.к.”Албена”, комплекс  “Авеста”, хотелски комплекс “Вила Лист” - Созопол, Пампорово, Старозагорски минерални бани, Обзор - “Хелиус Бийч”.

Контакти със сродни учебни заведения у нас и в чужбина, обмен на ученици, обмен на ученици и учебни програми

Националната верига училища по туризъм - гимназии и колежи “Константин Фотинов” установи партньорски отношения с Националната агенция по труда на Република Германия.
Училища “Фотинов” са включени в списъците, които Агенцията по труда предлага, като обучващи организации, на работодателите в Германия. От 2007 г. стартират тримесечните  платени стажове на нашите възпитаници в Германия.
От лятото на 2007 год. стартираха и успешно преминават ежегодно тримесечните стажове на възпитаниците ни в Германия.