kfotinov@dir.bg, kfotinov@abv.bg 0899 853542, 0898489364
Начало » За нас » Кои сме ние?

Кои сме ние?

Една модерна традиция
Знанието е сила!
Защо се появихме?

Една модерна традиция

съчетаване на образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда и подбора на специалисти за туристическата индустрия.

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА УЧИЛИЩА ПО ТУРИЗЪМ - ГИМНАЗИИ И КОЛЕЖИ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" е първата и уникална по замисъл и реализация верига от частни училища в системата на средното и над средно образование в България. Националната верига включва седем частни професионални гимназии по управление на туризма и седем частни професионални колежа по туризъм.

Патрон на училищата е видният българин, народният будител Константин Фотинов. Училища “Константин Фотинов” носят духа и традицията на основаното през 1828 година първо българско частно училище от Константин Фотинов; На 15 септември 2019 година Частна професионална гимназия по управление на туризма “Константин Фотинов”, гр. Варна открива своята двайсет и четвърта, учебна година;

Съчетаване на образование с професия, придобиване на знания и компетентности, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда.

Знанието е сила! Ние подготвяме новите лица на туризма в България!

Идеята:

 • Да обединим обучението по планински и морски, масов и алтернативен туризъм в една образователна институция;
 • Да осигурим приемственост - гимназия и колеж в едно населено място.

Уникални сме, защото:

 • В гимназии “Константин Фотинов” съчетаваме три типа училища – подготвителни класове на езикови гимназии, общообразователна подготовка на СОУ, подготовката на професионалните училища;
 • Завършилите колежи “Константин Фотинов” придобиват ІV степен на професионална квалификация и правото да заемат мениджърски позиции;
 • Училищата ни са признати от Агенцията по труда на Република Германия за обучаващи организации в сферата на туризма;
 • Платени летни и зимни стажове за възпитаниците на училища (гимназии и колежи) “Константин Фотинов” са осигурени, както в престижни български обекти, така и в туристически комплекси в Република Германия.;
 • Чрез утвърдени връзки, резултат от реализираните проекти по различни европейски програми и сертифициране на учебните ни планове и програми в Германия, създаваме условия за работа в чуждоезикова среда при европейски работодатели;
 • Предоставяме възможност за получаване на висше образование при преференциални условия и признаване на вече положените изпити в Нов български уневерситет и  ИУ-Варна , за успешно завършилите колежи “Константин Фотинов”.
 • Обучението в Национална верига училища по туризъм - гимназии и колежи “Константин Фотинов” е гарант за придобиване на средно образование, ІV степен на професионална квалификация и мениджърска правоспособност и е предпоставка за получаване на бакалавърска и магистърска степен.

Защо се появихме?

 • Появихме се, защото качеството на туристическия продукт в България трябва да се подобри.
 • Появихме се, защото на българския туризъм са нужни професионалисти, владеещи няколко чужди езика, знаещи и можещи, компетентни и конкурентноспособни на българския и европейски пазар на труда.
 • Появихме се, защото образованието и качеството, което предлагаме са нужни на децата и младежите на България като житейска и професионална перспектива.
 • Появихме се , защото носим и възраждаме традицията на своя патрон- създателя на първото частно училище-Константин Фотинов.
 • Ние сме продължители, ние сме българските училища, които пазят родолюбивите традиции, съхраняват и обогатяват постигнатото в частното образование, продължават традицията и я модернизират.
 • Вярваме,че знанието е сила. И уверено твърдим, че ние подготвяме новите лица на туризма в България!